Artists > Frederick

"Monumental Horizon"
"Monumental Horizon"
Oil on Canvas
60" x 48"