Artists > Bruce Cascia

"Teton Bronco"
"Teton Bronco"
Oil on Canvas
48" x 60"